• Reklamacja i zwroty

REKLAMACJA

Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy dostawcy natychmiast po jej otrzymaniu. Ewentualne uszkodzenia, braki, wady należy niezwłocznie zgłosić kurierowi przy odbiorze i spisać protokół szkody, który posiada kurier. Następnie z wypisanym protokołem prosimy skontaktować się z nami.

Potwierdzając odbiór przesyłki Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.

Reklamowany towar może być dostarczony przez Nabywcę osobiście lub przez firmę przewozową

Nabywca dostarcza reklamowany towar do miejsca wskazanego podczas procesu reklamacji, na własny koszt i ryzyko, bez względu na ilość poprzednich reklamacji na ten towar, chyba że w procesie rozpatrywania reklamacji uzgodniono inaczej

Reklamowany towar powinien być dostarczony w opakowaniu zapewniającym jego bezpieczeństwo podczas transportu.

Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, jeżeli roszczenie okaże się zasadne, towar zostanie odesłany na adres wskazany przez Nabywcę

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne okaże się bezzasadne, Nabywca zobowiązany jest do odbioru reklamowanego towaru z adresu wskazanego w procesie reklamacji

Sposób załatwienia reklamacji

Firma „Campur” zobowiązuje się załatwić reklamację w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia towaru.

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne firma może, według własnego uznania, wybrać jeden ze sposobów załatwienia reklamacji określonych poniżej:

- dokonać naprawy wadliwego towaru,

- dokonać wymiany towaru na towar o podobnych parametrach i okresie eksploatacji

- dokonać zwrotu zapłaconej ceny – faktura korekta

ZWROTY

Mają Państwo 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin liczy się od momentu otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji drogą e.mail.

ADRES DO REKLAMACJI I ZWROTÓW

Campur M.P.

Przemysław Mieszała

ul. Tarninowa 17

62-002 Złotniki